5 gjërat që duhet t’i mbani gjithmonë sekret

Nuk është e këshillueshme që të ndani detaje të jetës tuaj me të gjithë.

Mbani sekretet tuaja për vete. Diskutimi i sekreteve tuaja me shumë njerëz, veçanërisht çështjet e ndjeshme, zakonisht rezulton në zhgënjim.

Mendimet tuaja mbi tema që lidhen me jetën dhe vdekjen

Besimet tuaja për tema të caktuara duhet të mbeten si sistemi juaj i besimit, por jo diçka që përpiqeni të futni te të tjerët. Për shembull, mendimet tuaja për jetën ose vdekjen mund të sjellin reagime të ndryshme tek të tjerët. Mësoni të kuptoni se mendimet tuaja janë interpretimi juaj dhe jo e vërteta objektive. Ky qëndrim mund t’ju shpëtojë nga argumentet.

Shpirti juaj filantropik

Ndihma për një person ose punë bamirëse përmirëson zhvillimin e individëve dhe shoqërisë sonë, por është më e vlefshme kur nuk kërkoni njohjen për një dashamirësi të tillë. Kur përpiqesh të publikosh se ajo që keni bërë është e dobishme, zakonisht duket sikur po lëvdoheni. Njerëzit mund të mendojnë se qëllimi juaj për një mbështetje të tillë është kërkimi i popullaritetit dhe vëmendjes.

Qëllimet tuaja

Planet tuaja duhet të ruhen me gjithë zell derisa ti arrini ato. Bërja publike e planeve tuaja mund të bëj që njerëzit e tjerë të vjedhin idetë tuaja dhe të punojnë në to, duke u marrë me mangësitë që mund të mos keni vërejtur. Një përvojë demoralizuese si kjo do të bëjë që ju të pendoheni që i keni bërë planet tuaja të njohura për të gjithë, prandaj mbani sekret. Mbani ato të sigurta.

Jeta e juaj private

Disa detaje rreth personalitetit tuaj, siç është jeta juaj seksuale, zakonet e këqija është më mirë ti ruani për vete se sa ti ndani me shoqërinë tuaj.

Mos i tregoni asnjëherë problemet e familjes

Është e pamatur nëse tregon histori konfliktesh, problemet e familjes në shoqëri. Ajo ju zhvlerëson si një person dhe mund të sjellë krijimin e një imazhi negativ për familjen tuaj. Problemet në shtëpi zgjidhen më mirë në shtëpi, mbani çështjet e familjes brenda kufijve të shtëpisë tuaj.